حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ل روژا چارشه مبێ رێکه فتی 8\١٠\٢٠١٥ لیژنا به رنامێ
October 2015 11
دی ل عێراقا فیدرال ،سه ره دانا خارنگه ها و بیتزاکرن ل ناڤ بازارێ زاخودا وهنده ک خارنگه هاتنه سزادان ژوانا(خارنگه ها سه رچنار وخارنگه ها بهار و خارنگه هاژین وخارنگه هاوارمان وخارنگه هاروناهی وپیتزائامه د) ژ به ر نه پێگێری کرنا وان ب رێنمایێن ساخله می ڤه
[41 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

بو /گشت هولێن شه هیانا
October 2015 11
کو پێشکێشکرنا خوارنێ ب هه می شێوا قه ده غه یه تا ماوه یه کێ نه دیارکری
[35 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

بو/گشت ته زیاتیا وجهێن چێکرنا شه ربه تا
October 2015 12 | 8:31:40 AM
وبتنێ شه ربه تێن داگرتی(ملعب)بهێته پێشکێشکرن ل هه می ته زیاتیا و کافێ وجهێن پێشکێشکرنا ڤان جورێن شه ربه تان تا ماوه یه کێ نه دیار و هه رجهه کێ پێگری پێ نه که ت دێ هێته سزادان ل دیف یاسا ساخلیه میا گشتی یا ژماره(٨٩ یا سالا ١٩٨١)
[36 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ل روژا چارشه مبێ رێکه فتی ٧\١٠\٢٠١٥ لیژنا به رنامێ
October 2015 8
عێراقا فیدرال ،سه ره دانا خارنگه ها و بیتزاکرن .و دوو خارنگه ها ل سه ر جادا بێدارێ ژ وانا (خارنگه ها روودا و خارنگه ها هوستا عه مه ر) بو ماوێ (٧ روژان)هاتنه داخستن ژ به ر نه پێگێری کرنا وان ب رێنمایێن ساخله می ڤه،وپاشان سه روکێ لیژنێ(د.قه ره نی سه عید)ڤان رێنمایێن خارێ بو خودانێن خارنگه ها دیار دکه ت و هه ر که سه کێ پێگریێ پێ نه که ت دئێته سزادان<br>
[41 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   
  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2013 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org