حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health

ل رێکه فتی 28/4/2019 کو ژمه کێ ده رمانا و پێداویستیێن پزیشکی هاتینه ژ ناڤبرن ل دیف رێنمایێن
April 2019 29
رێکخراوێن نیف ده وله تێ کو ماوێ بسه رڤه چونا وان ل دورسێ هه یڤان بتنێ بوینه .
هه روه سا کوژمه کێ ده رمان وپێداویستیێن پزیشکی هاتبوونه دابینکرن ژلایێ که گه هێن ده رمانا
ل ساخله میا دهوکێ کو ئه و ژی ژ لایێ وه زاره تا عیراقا فیدرال و ماوێ بسه رڤه چونا وان (3-6) هه یڤابون.
بو زانین ئه ف ده رمانه نه هاتینه کرین ژ لایێ رێڤه به ریا مه ڤه .
هه ر وه سا لدور ئێک ته ن ژوان ده رمان وپێداویستیێن پزیشکی یێن کو گه هێن ده رمانێن (روژ) بون کو کوگه ک تاتبه ته ئه و ده رمان هاتبونه هنارتن ژ بو ژ نافبرنێ و هنده کێن دیتر
ژ وان ده رمانا یێن بنگه هێ ته ندروستی که مپێن ئاوارا بوون
[33 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 21/4/2019 تا28/4/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
April 2019 29
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 21/4/2019 تا28/4/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[64 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 14/4/2019 تا21/4/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
April 2019 22
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 14/4/2019 تا21/4/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[77 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 31/3/2019 تا7/4/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
April 2019 8
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 31/3/2019 تا7/4/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[129 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   
  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org