حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health

خشتێ هه یڤا خزیران ( 2019 )ره شاندنا دژی پێشیا دانێ ئیڤاری
June 2019 11
خشتێ هه یڤا خزیران ( 2019 )ره شاندنا دژی پێشیا دانێ ئیڤاری
[56 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 19/5/2019 تا26/5/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
May 2019 27
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 19/5/2019 تا26/5/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[28 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 12/5/2019 تا19/5/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
May 2019 20
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 12/5/2019 تا19/5/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[40 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ل رێکه فتی 2019/5/12 ب هه لکه فتا روژا جیهانیا په رستاران
May 2019 14
وداخازا سه رکه فتنێ بو هه می تیماکا وبرین پێنچان و کارمه ندێن پێشه یێ ته ندروستی ل کارێ وان دا و ده ست خوشی ل وان هاته کرن
به رامبه ر ئه و خزمه تێن دهێنه پێشکێشکرن ژ لایێ وان کارمه ندان بو وه لاتیێن سه ردانا ده زگه هێن ساخله میێ دکه ن
[40 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   
  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org