حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health

ل روژا ئيك شه مبئ ريكه فتى 2/9/2018 دئ هه وا ڤاكسيندانا
September 2018 2
بو زاروكين ژى وان (9 هه يڤى ) تا (5 سالى) بو زانين ئه ف هه وا ڤاكسيندانئ دئ بو ماوئ(10 روژا) بيت ل سنورئ قه زا زاخو دئ (47053) زاروك ئينه ڤاكسيندان ب به شداريا (59)تيمئن ساخله مى يين گه روك ئه ڤجا
هاريكار بن ژ بو سلامه تيا زاروكين وه

[26 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

تیما ره شاندنا زینده گوژیێ دژی مێش ومورا ئه وا لسه ر
August 2018 16
وسیکا فروشتنا گوشتی ل زاخو بزینده گوژ دژی مێشاچورێ ( ئه جیتا ) ره شاندن
[159 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا هه ر سێ روژێن جه ژنا ره مه زانێ ل هه ر دوونه خوشخانین زاخو ،یا ته نگاڤیا و نه خوشخانایا زاروک بونێ سه ره دان 1900
June 2018 20
روویدانین که تنێ و برینان 71
نه خوشین شه کرێ 41
فشارا خوینێ 60
سوتن 13
ژه هرابون ب خارنێ 91
تیشک 168 سونه ر 69
تاقیگه هـ 197
ره وانه کرن بو دهوکێ 14
مرن 6
زاروک بون ب سروشتی 45 /کور ، 27 کچ -18
زاروک بون ب نشته گه ری 10/کور ،٤ کور -٦ کچ
[44 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

خشتێ هه یڤا گولانێ (ایار)(2018) ره شاندنا دیکێلا دژی پێشیا دانێ ئێڤاری
May 2018 21 | 11:30:06 AM
خشتێ هه یڤا گولانێ (ایار)(2018) ره شاندنا دیکێلا دژی پێشیا دانێ ئێڤاری
[37 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   
  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org