حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 4/2/2019 تا 11/2/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
February 2019 11
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 4/2/2019 تا 11/2/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[47 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 27/1/2019 تا 3/2/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
February 2019 6
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 27/1/2019 تا 3/2/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[36 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 14/1/2019 تا 21/1/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
January 2019 21
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 14/1/2019 تا 21/1/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[27 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ل رێکه فتی 15/1/2019 ێ ده مژمێر(5:40)خوله ک سپێدێ ئوتومبێله کابار هه لگه ر
January 2019 17
دی مێژووا بسه رڤه چوونێ درست بوون وه کو دیاره ئه و ده رمانه سه ر ب رێکخراوه کا کریستیان بوون و پاشان ب شێوه کێ ناشآرستانی و نه به رپرسانه ئه و ده رمان هاڤێتبوون گوره پانێ.
وهه لبه ت ئه ڤه ژی
کارتێکرنه کێ نه درست ده کاته سه رهاولاتیان ژبه رکو چێدبیت
زاروک وان ده رمانا بکاربینن بێ رێنمایان.
دوماهیێ ئه و ده رمان هاتینه کومکرن وڤه گوهاستن بو جهێ تایبه ت پاشان هاتینه ژ ناڤبرن ل دیف رێنمایێن زانستی
[27 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   
  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org