حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health

ل رێکه فتی 31/10/2019 ێ ب ئاماده بونا رێڤه به رێ ساخله میا زاخو و رێڤه به رێ ناحیا ده رکارێ و نینه رێ هه رێمداریا زاخو و نوژدار و کارمه ندێن ته ندروستی
October 2019 31 | 12:20:11 PM
وهه ما هه نگی دگه ل رێڤه به ریا ساخله میا زاخو هاته ڤه کرن
[123 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 13/10/2019 تا20/10/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
October 2019 21 | 11:08:37 AM
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 13/10/2019 تا20/10/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[19 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

رێکه فتی 16/10/2019 ێ هه وه کا خوین به خشینێ ل نه خوشخانا ته نگاڤیا هاته ئه نجامدان
October 2019 16
هه نگی دگه ل تورا زاخو یا رێکخرواێن جڤاکێن سڤیل ئه و که سێن به شداری کرین بو دانا خوینێ ژ هه می ته خ وچینان بین وب ئه رکه کێ نشتیمانی دزانین
[34 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 29/9/2019 تا6/10/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
October 2019 7 | 12:22:33 PM
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 29/9/2019 تا6/10/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[131 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   
  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org