حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 1/9/2019 تا8/9/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
September 2019 8
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 1/9/2019 تا8/9/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[18 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 25/8/2019 تا1/9/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
September 2019 2
ئامارا حەفتیا بوری ل رێکەفتی 25/8/2019 تا1/9/2019 هەرسێ نەخوشخانێن زاخو ێین گشتی ب ڤی رەنگی بین
[9 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ل سالا 2015 ئیکه م جار پشکا قه سته را دلی ل نه خوشخانا زاخو یا گشتی هاته ڤه کرن تیمه کا نوژدارو کارمه ندێن ته ندروستینده ست ب کاربون ل ڤێ پشکێ وشیان بو ماوێ (4 سال ) پتر (1300 نه خوشان) گرتنا بورین خوینێ یێن
August 2019 29
تاهر) وستافێ کارمه ندێن ته ندروستی یێن زاخو و دهوکێ شیان چاره سه رکرناگرتنا بوریێن خوینێ یێن دلی ب رێکا دانانا تور(شه به کا) بالونان بکه ن
[24 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   

ل رێکه فتی 26/8/2019 ێ ب ئاماده بونا (د. قه ره نی سه عیدعبدالله) رێڤه به رێ ساخله میا زاخو کومبونه ک دگه ل
August 2019 27
می نه خوشخانێن زاخو ل دیف رێنمایێن ئه نجومه نی وه زیران ژ بوپتر خزمه ت کرنا هاولاتیان پاشان ناڤبری دوپاتکر هه ر نوژداره کێ پێگری پێ نه که ت دێ سزا بو ئیته دان
[12 دیتن ]    [ چابکرن ]    [ئیمێلکرن] زیدەتر   
  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org