حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health
  ل رێکه فتی 28/4/2019 کو ژمه کێ ده رمانا و پێداویستیێن پزیشکی هاتینه ژ ناڤبرن ل دیف رێنمایێن
  

Share to Facebook
Like
send to twitter
send to Yahoo
publish in Google
Tell Friend
Print
Add to Favorite
بابەت 140 جارا هاتیە خوێندن
    ئەڤ بابەتە هاتیە بەلاڤ کرن ل April 2019 29

ل رێکه فتی 28/4/2019 کو ژمه کێ ده رمانا و پێداویستیێن پزیشکی هاتینه ژ ناڤبرن ل دیف رێنمایێن زانستی ل که رتێ ساخله میا زاخو .
کوژمێ وان ده رمانا لدور (5) ته ن بون و زورینه یا وان ده رمان وپێداویستیێن پزیشکی هاتبون دابینکرن ژلایێ چه ند رێکخراوێن نیف ده وله تێ کو ماوێ بسه رڤه چونا وان ل دورسێ هه یڤان بتنێ بوینه .
هه روه سا کوژمه کێ ده رمان وپێداویستیێن پزیشکی هاتبوونه دابینکرن ژلایێ که گه هێن ده رمانا
ل ساخله میا دهوکێ کو ئه و ژی ژ لایێ وه زاره تا عیراقا فیدرال و ماوێ بسه رڤه چونا وان (3-6) هه یڤابون.
بو زانین ئه ف ده رمانه نه هاتینه کرین ژ لایێ رێڤه به ریا مه ڤه .
هه ر وه سا لدور ئێک ته ن ژوان ده رمان وپێداویستیێن پزیشکی یێن کو گه هێن ده رمانێن (روژ) بون کو کوگه ک تاتبه ته ئه و ده رمان هاتبونه هنارتن ژ بو ژ نافبرنێ و هنده کێن دیتر
ژ وان ده رمانا یێن بنگه هێ ته ندروستی که مپێن ئاوارا بوون

  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org