حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health
  ل رێکه فتی 2019/5/12 ب هه لکه فتا روژا جیهانیا په رستاران
  

Share to Facebook
Like
send to twitter
send to Yahoo
publish in Google
Tell Friend
Print
Add to Favorite
بابەت 120 جارا هاتیە خوێندن
    ئەڤ بابەتە هاتیە بەلاڤ کرن ل May 2019 14

ل رێکه فتی 2019/5/12 ب هه لکه فتا روژا جیهانیا په رستاران
ل رێڤه به ریا ساخله میا زاخو ئه ف روژه هاته ساخکرن ن ئاماده بونا چه ند مهڤان وساندیکا کارمه ندێن ته ندروستی و تێدا پێنج سه روکێن برین پێنچ وتیمانکاران هاتنه خه لاتکرن
وداخازا سه رکه فتنێ بو هه می تیماکا وبرین پێنچان و کارمه ندێن پێشه یێ ته ندروستی ل کارێ وان دا و ده ست خوشی ل وان هاته کرن
به رامبه ر ئه و خزمه تێن دهێنه پێشکێشکرن ژ لایێ وان کارمه ندان بو وه لاتیێن سه ردانا ده زگه هێن ساخله میێ دکه ن

  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org