حکومەتا هەرێما کوردستانێ
   وەزارەتـــی ساخلەمیێ
   رێڤەبەریا گشتیا ساخلەمیا پ.دهوکێ
   رێڤەبەریا ســاخلەمیا زاخــــۆ
logo    Kurdistan Regional Goverment
   Ministry of Health
   General Directorate of Duhok Health
   Directorate of Zakho Health
  ‌‌ژلای ریفه به ریا ساخله میا زاخو ڤه کلینیکا شیرتکاری دهیته ڤه کرن
  

Share to Facebook
Like
send to twitter
send to Yahoo
publish in Google
Tell Friend
Print
Add to Favorite
بابەت 1119 جارا هاتیە خوێندن
    ئەڤ بابەتە هاتیە بەلاڤ کرن ل November 2013 6 | 8:04:39 AM

‌‌ژلای ریفه به ریا ساخله میا زاخو ڤه کلینیکا شیرتکاری شه هید (صا ل‌‌‌‌ح یوسفی )ل زاخو دهیته ڤه کرن

ل روژاچارشه مبی 2013/9/4ل ژیر سه رپه رشتیا(د.نزارعصمت)ریفه به ر ێ ‌گشتی ساخله میا پاریزگه ها دهوکی و ب ئا مادە بونا هێژا (خلیل محمود)هه ریمدارێ زاخۆ و(د.‌قرنی سعید ) ریفه به ر ێ ساخله میا زاخو و ریفه به ر ێن دامو ده زگایێن میری ل زاخو ،نینه رێن پارتێن سیاسی و چه ندین نوژداران وجه ماورێ ده فه رێ ،کلینیکا شیرتکاری ئیڤاران یا بناڤی شه هید (صا ل‌‌‌‌ح یوسفی ) ل زاخو تا خی بێدارێ هاته ڤه کرن، پیش و ه خت ژ لا ی حکومه تا هه ریما کوردیستانێ بریار ها تبودان کو ئه ف جوره کلینیکه بهیته ڤه کرن ئیفاران وه دابین کرنا نوژداران ودابین کرنا باشترین جورێن دە رمانان

بو نه خوشان ب نیف بها ،ل روژا نه ل کلینیکا نافبری چه ندین نوژدارێن تایبه ت مه ند دێ کارکه ن ژ بو باشتیر خزمه ت کرنا نه خوشان و ودابین کرنا جورێن دە رمانان ودانانیفه ک بهایێ دە رمانان ژ لا یێ حکومه تا هه رێمیڤه وئیفاری دی شین پتر خزمه تا خه لکێ زاخو که ت.

  Share Facebook
  You Tube
  Twiteer
  RSS Service
  مالپەرێت پەیوەندیدار
  حکومەتا هەرێما کوردستانێ
  وەزارەتی تەندروستی
  ساخلەمیا هەولێر
  رێڤەبەریا گشتی یا ساخلەمیا پ. دهوکێ
  دەربارەی مە
  مێژویا ساخلەمیا زاخو
  ئارمانجێن ساخلەمیا زاخو
  پەیڤا رێڤەبەری ساخلەمیێ
  پەیوەندیکرن ب ساخلەمیێ
  لینکێن سەرەکی
  سەرەکی
  دەنگ و باس
  پروژە
  راگەهاندن
Copyright 2014 - 2021 All Rights Reserved , Powered By Zakho Health I.T Department   ,  I.T@zakhohealth.org